Om de sector een duwtje in de rug te geven, hebben het Departement Landbouw en Visserij en de sector een toekomststrategie uitgete-kend en dit vertaald in een actieplan. Dit actieplan werd vorige week ondertekend door de Vlaamse minister van Landbouw, Joke Schauvliege, en de sector op het fruitbedrijf van de familie Cocquyt in Deinze-Meigem.

Je kan de volledige tekst hier downloaden.  De strategie steunt op drie werven nl.
kwaliteit, rendabiliteit en onderzoek.

Voor de werf Kwaliteit zal VCBT uiteraard een trekkersrol spelen in samenwerking met pcfruit.  Onze ISO-accreditatie in het kader van kwaliteit zal ons hier nog goed van pas komen.  Daarnaast focust het actieplan ook op nieuwe variëteiten.  VCBT zet hierop volop in, met dit jaar een resem bewaarproeven van beloftevolle appel- en perenvariëteiten.