METINGEN PLUK

Volg hieronder onze wekelijkse metingen in de referentieboomgaarden en krijg een goed beeld over de stand van zaken van de plukvoorspellingen!

In de grafieken zie je telkens de metingen van de twee vorige jaren (groen) en de metingen van dit seizoen (rood).  De grijze band geeft de spreiding aan van de metingen sinds het begin van onze metingen.

 2022 zit wat hardheid betreft eerder aan de lage kant.  Voor opgelostestofgehalte (zoetheid) scoren de vruchten dit jaar erg hoog = goed!