PLUKDATA APPEL EN PEER

Elk jaar bepaalt VCBT de landelijke plukdata voor appel en peer. We starten hiervoor met metingen vanaf begin augustus. Daarnaast doen we ook de metingen die aan de basis liggen van de startdata voor het nieuwe seizoen van de vroege rassen: die data vind je onder de rubriek “startdatum zomerrassen”. Deze metingen vallen onder de ISO 17025 norm.
Tenslotte doen we ook plukdata op perceelsniveau.

PLUKDATA LANGE BEWARING APPEL EN PEER

De plukdata die hier zijn weergegeven in deze tabel, zijn deze voor lange bewaring én voor vruchten die geschikt zijn voor bewaring, dus niet voor afwijkende kwaliteiten.

Voor Conference geldt: elke dag later geplukt dan het plukvenster = 3 weken minder lang bewaren.

VCBT_NB_augustus pluk2017

Cultivar

PLUKDATA voor lange bewaring 2022

Conference

17 - 29 augustus

Doyenné

20 - 26 augustus

Durondeau

19 - 23 augustus

Cepuna

21 - 27 augustus

 

 

Belgica

25 - 29 augustus

Boskoop

8 - 15 september

Braeburn

5 - 10 oktober

Elstar

20 - 24 augustus

Gala

20 - 24 augustus

Golden

14 - 20 september

Greenstar

...

Jonagold + mutanten

11 - 25 september

Kanzi ®

2 - 8 september

Pinova

...

DOWNLOAD PLUKDATA EN BEWAARCONDITIES 2022

STARTDATA PRIMEURFRUIT APPEL EN PEER

Elk jaar adviseert VCBT het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) omtrent de startdatum van de zomerappelen en -peren.  Het FAVV kijkt erop toe dat men geen te onrijpe vruchten in de markt zet.  Hieronder vindt men de adviezen die VCBT doorgeeft aan FAVV.

Delbard Estivale: 9/8/2022

Triomphe de Vienne: 11/8/2022

Conference: 17/8/2022

Durondeau: 19/8/2022

Gala: 20/8/2022

Belgica: 25/8/2022

Elstar: 20/8/2022

Doyenné: 20/8/2022

Jonagold: 12/9/2022

Golden: 12/9/2022

Boskoop: 12/9/2022

PERCEELSSPECIFIEKE PLUKDATABEPALING MET NIR

VCBT biedt jaarlijks aan de telers ook aan om van hun aparte percelen een gespecifieerd plukadvies te bepalen. Hiervoor moet dan twee weken na elkaar een vruchtstaal worden binnengebracht, dat gemeten wordt met NIR (nabij-infraroodspectroscopie). Een week na de tweede meting volgt dan een perceelsspecifiek advies. Dat kan handig zijn, omdat percelen afwijken van het gemiddelde.
Voor veilingleden is deze service gratis. Meer info via info@vcbt.be (subject: NIR-plukadvies)
Om deel te nemen moet elk vruchtstaal goed geïdentificeerd zijn en volgens de regels geplukt. Meer info hierover en het formulier om de informatie over het staal in te vullen, vind je onder de knop hieronder.

invulformulier NIR plukdata