PLUKDATA APPEL EN PEER

Elk jaar bepaalt VCBT de landelijke plukdata voor appel en peer. We starten hiervoor met metingen vanaf begin augustus. Daarnaast doen we ook de metingen die aan de basis liggen van de startdata voor het nieuwe seizoen van de vroege rassen: die data vind je onder de rubriek “startdatum zomerrassen”. Deze metingen vallen onder de ISO 17025 norm.
Tenslotte doen we ook plukdata op perceelsniveau.

PLUKDATA LANGE BEWARING APPEL EN PEER

De plukdata die hier zijn weergegeven in deze tabel, zijn deze voor lange bewaring én voor vruchten die geschikt zijn voor bewaring, dus niet voor afwijkende kwaliteiten.

Voor Conference geldt: elke dag later geplukt dan het plukvenster = 3 weken minder lang bewaren.

VCBT_NB_augustus pluk2017

Cultivar

PLUKDATA voor lange bewaring 2020

Conference

17 - 29 augustus

Doyenné

23 - 29 augustus

Durondeau

21 - 25 augustus

Cepuna

24 - 29 augustus

 

 

Belgica

27 - 31 augustus

Boskoop

10 - 16 september

Braeburn

5 -10 oktober

Elstar

21 - 25 augustus

Gala

21 - 25 augustus

Golden

14 - 20 september

Greenstar

Jonagold + mutanten

11 - 25 september

Kanzi ®

2 - 6 september

Pinova

DOWNLOAD PLUKDATA EN BEWAARCONDITIES 2020

STARTDATA PRIMEURFRUIT APPEL EN PEER

Elk jaar adviseert VCBT het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) omtrent de startdatum van de zomerappelen en -peren.  Het FAVV kijkt erop toe dat men geen te onrijpe vruchten in de markt zet.  Hieronder vindt men de adviezen die VCBT doorgeeft aan FAVV.

Delbard Estivale: 4/8/2020

Triomphe de Vienne: 11/8/2020

Conference: 18/8/2020

Durondeau: 24/8/2020

Gala: 24/8/2020

Belgica: 24/8/2020

Elstar: 24/8/2020

Doyenné: 24/8/2020

Jonagold: 14/9/2020

Golden: 14/9/2020

Boskoop: 14/9/2020