ISO 17025: 2017

Algemeen

De ISO-norm stelt zowel vereisten op management- als technisch vlak. Om aan al de vereisten te voldoen werden een kwaliteitshandboek en bijkomende procedures opgesteld die de leidraad vormen van het kwaliteitssysteem. Belangrijke elelementen in de norm: uitvoeren van risico-analyses, competentie van het personeel, dienstverlening aan de klant en de validatie/meetonzekerheid van de analyses. De meetresultaten worden op verschillende niveaus gecontroleerd op de validiteit en het personeel wordt degelijk opgeleid om technische betrouwbare resultaten te kunnen garanderen.

De efficiëntie van het kwaliteitssysteem wordt beoordeeld door het jaarlijks uitvoeren van interne, externe audits en een directiebeoordeling. De externe audits worden uitgevoerd door BELAC. Aan de hand van deze controles wordt het systeem telkens terug in vraag gesteld zodat het kan geoptimaliseerd worden.

Het toepassingsgebied van de accreditatie omvat de volgende routine-analyses voor het meten van kwaliteitskenmerken van fruit en groenten.

zie ook http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope

Contact: els.bobelyn@vcbt.be

Leveranciers van VCBT

De ISO-norm vereist ook dat VCBT zijn leveranciers goedkeurt en beoordeelt.  VCBT voert zo’n goedkeuringsprocedure uit waarbij kwaliteit en competentie primeren. Het hebben van een ISO-certificaat is een plus. Eens een leverancier is goedgekeurd, wordt deze ook periodiek beoordeeld. Topics zoals service, kwaliteit, correctheid levering, … worden beoordeeld. Zo is VCBT steeds up-to-date met de competentie van haar externe leveranciers. In geval van problemen heeft VCBT dan de relevante informatie en kan er transparant gecommuniceerd worden.

Nieuw in 2017

In 2017 breidde VCBT haar scope uit met een automatische meting van de zetmeelontkleuring van appel en peer. Hiervoor gebruiken we het toestel ‘Amilon’ van de firma Isolcell.  Dit is een lichtbox met een camera en een beeldverwerkingssysteem (Figuur 1).  Hiermee wordt het ontkleuringspatroon (omzetting van zetmeel naar suiker) van hardfruit objectief geanalyseerd. Per 10 appelen worden foto’s gemaakt. We vergeleken deze metingen met de gewone visuele beoordeling. Beide metingen gebruiken de CTIFL-kaart als referentie (Code amidon). De meting met de camera verloopt niet sneller maar is wel een stuk nauwkeuriger. Het operatoreffect valt volledig weg.