TEMPERATUURSOMMEN

Om na te gaan hoe het verband is tussen de temperatuur en de ontwikkeling van de natuur in het voorjaar kan gebruik gemaakt worden van de temperatuursom. Afhankelijk van het fenomeen dat gevolgd wordt, gebruiken we een andere grenswaarde vanwaar we beginnen te tellen. Een temperatuursom vanaf 10°C rekent bv. enkel alle daggemiddelden boven 10 mee.
Soms worden ook koude-uren berekend bv. om het risico op schilbruin bij appel te berekenen.

GRAADDAGEN APPEL EN PEER

Toenemende graaddagen (in het Engels Growing degree days of GDD’s) zijn een heuristisch concept in de fenologie. Ze worden o.a. gebruikt om in te schatten wanneer fruit rijp zal zijn. Tenzij extreme omstandigheden zoals droogte of ziekte, groeien planten op een cumulatieve manier die sterk wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Groeiende graaddagen houden rekening met aspecten van het lokale weer en geven ons een goede inschatting van het huidige seizoen in vergelijking met vorige jaren.  In de bijgaande figuren staan de Graaddagen voor Conference en Jonagold weergegeven voor dit jaar in vergelijking met de twee vorige jaren.  De grafieken worden zeer regelmatig bijgewerkt. Het is duidelijk dat 2022 meer graaddagen heeft opgebouwd tot vandaag dan vorig jaar en een beetje analoog loopt met 2020.

KOUDE-UREN AARDBEIPLANTEN 2021-2022

Telers beginnen met aardbeiplanten te rooien en in te zetten voor bewaring. Volgende punten zijn belangrijk voor een goede lange bewaring van aardbeiplanten:

  • De plant moet goed zijn afgehard: ze moet voldoende kou gehad hebben. Je kan de koude-uren volgen op de VCBT-website. Op dit moment zijn er 801 koude-uren verzameld!  Voor een lange bewaring zijn minimaal 600 koude-uren nodig.  Dus ja, stilaan zijn we er zowat..
  • Bewaar de planten tenslotte op –1.8°C. Afhankelijk van hun afharding, bereik je die temperatuur snel of iets trager. Bij planten die nog onvoldoende koude-uren hebben gehaald, moet de inkoeling eerst snel naar 0°C gaan en daarna traag (30 dagen voor planten met minder dag 450 koude-uren) naar -1.8°C

GROEIGRAADDAGEN KANZI 2021

In een uitgebreid onderzoek voor Pink Lady is aangetoond dat de vruchten die te weinig Groeigraaddagen (GGD’s) hadden meer gevoelig waren voor Lagetemperatuurbederf.  Dezelfde rekensom hebben we nu al een tiental jaar gevolgd voor Kanzi.

We kunnen uit de analyses besluiten dat in jaren dat Kanzi-vruchten bij de oogst 950 à 1000 GGD’s bereiken er weinig risico is op LTB in de bewaring mits correct bewaard.

Tot nu toe is 2021 een eerder koud  en somber jaar met een benedengemiddeld aantal GGD’s: zie de paarse lijn in de grafiek.  We berekenen dit al 15 jaren, sinds 2004 en zien dat 2021 eerder aan de lage kant van de curves zit, nl. 1015 GGD’s op 27 september.  Hiermee hebben we de drempel bereikt waarop het risico op LTB klein wordt.  VCBT paste haar bewaaradviezen voor Kanzi lichtjes aan wat betreft bewaartemperatuur. We volgen dit verder op tot aan de pluk.

SCALD (SCHILBRUIN-) MODEL APPEL: 2021

Reeds begin jaren 90 publiceerden Blanpied en Bramlage onderzoek waarin ze aantoonden dat vruchten koude nodig hadden om het risico op schilbruin (superficial scald) in de bewaring te beperken.  Op basis van dit onderzoek zijn modellen opgesteld waarmee we nu het risico op schilbruin in een bepaald seizoen kunnen kunnen opvolgen.

In vroege plukjaren moeten we aandacht hebben voor schilbruin (=scald), vooral op appel. Wanneer we vroeg plukken hebben de vruchten immers nog niet veel koude-uren gehad.  In de bijgaande grafiek zie je het aantal opgebouwde koude-uren per jaar. Hoe hoger, hoe beter. Je moet er ook rekening mee houden dat we het ene jaar vroeger plukten dan het andere en dus op een ander moment in de grafiek stopten.

Late jaren lopen zowiezo minder risico. 2021 volgen we op.  Het is nog vroeg om veel te kunnen besluiten.  Zoals het er nu naar uitziet, lopen we wel risico op scald voor Jonagold en gevoelige appelrassen.

Later plukken is voor de meeste rassen niet de oplossing, want dan krijg je andere problemen, zoals zacht en inwendig bruin. In scaldgevoelige jaren moet je extra snel zuurstof naar beneden brengen in ULO (voor de rassen waar dit kan zoals Jonagold, Golden, ..) de lage zuurstof goed controleren en eventueel 1-MCP toepassen.