BASISONDERZOEK

Meer info over het basisonderzoek vindt u op de website van de naoogstgroep van de KU Leuven: MEBIOS

NIET-DESTRUCTIEVE INSPECTIE VAN DE INTERNE KWALITEIT VAN CONFERENCE MET X-STRALEN EN ARTIFICIELE INTELLIGENTIE

Interne gebreken kunnen zich ontwikkelen in peren gedurende suboptimale bewaring na de oogst. Deze interne gebreken zijn echter vaak uitwendig onzichtbaar. De laatste jaren werden X-stralen gebaseerde technologieën naar voren geschoven voor de kwaliteitsinspectie van voedingsproducten. Methodes op basis van X-stralen hebben echter de uitdagingen die samengaan met de hoge variabiliteit van biologische producten en de uiteenlopende graad en voorkomen van de interne gebreken nog niet overwonnen. Bovendien is een hoge doorvoercapaciteit vereist voor industriële toepassingen. In dit onderzoek hebben we nagegaan wat het potentieel is van het inzetten van artificiële intelligentie (AI) om snel en effectief X-stralenbeelden van ‘Conference’ peren te beoordelen op de aanwezigheid van interne gebreken.

Lees meer.

LAGEZUURSTOFSTRESS IN APPEL

Om de consument jaarrond te kunnen  voorzien van goede kwaliteit appelen wordt gebruik gemaakt van bewaring bij lage temperatuur en lage zuurstof. Deze technieken zijn er op gericht om de condities rond de vrucht zo goed mogelijk te controleren om de metabole activiteit van de vruchten af te remmen en zo het natuurlijk rijpingsproces te vertragen. Sommige cultivars zoals ‘Braeburn’ zijn gevoeliger voor de opgelegde lagezuurstofstress dan andere cultivars. Lange bewaring kan in zo’n geval leiden tot bewaarafwijkingen zoals inwendig bruin met economische verliezen als gevolg. We weten inmiddels dat inwendig bruin het resultaat is van een verschuiving in het metabolisme naar fermentatie als gevolg van een tekort aan zuurstof. Het is van belang beter te gaan begrijpen hoe deze metabole verschuiving tot stand komt en gereguleerd wordt in de vrucht. Bovendien is het van belang te zien hoe cultivars hierin van elkaar verschillen en hen in staat stelt de lagezuurstofstress al dan niet beter te weerstaan.

Lees meer.

MODELLERING VAN HET VAATBUNDELWEEFSEL IN APPEL

Een Functioneel-Structureel Plant Model (FSPM) is een computermodel dat zowel de mechanistische processen als de structuur van een plant omvat. De mechanistische processen zijn alle fysische, biologische of moleculaire processen die relevant zijn voor de plant of het plantorgaan in kwestie. De structuur heeft betrekking op de juiste geometrie en topologie van het orgaan dat wordt gemodelleerd. Een FSPM streeft ernaar de complexe interacties tussen deze aspecten vast te leggen om beter inzicht te verwerven in de fysiologie van de plant. Een functioneel structureel appelfruitmodel kan worden gebruikt om fundamentele aspecten van appelgroei en -ontwikkeling te onderzoeken.

Lees meer.

RIJPING VAN TOMAAT
ROL VAN ETHYLEEN EN ETHYLEENRECEPTOREN

Sinds kort heeft de praktijk er een nieuwe teeltmaatregel bij om tomaten aan het eind van het groeiseizoen geforceerd af te rijpen aan de plant via de toediening van ethyleen, een gasvormig plantenhormoon. Voor een goede werking van ethyleen is het nodig dat de vrucht in staat is ethyleen waar te nemen met zijn ethyleenreceptoren (de zogenaamde ETRs). Een goed begrip van deze perceptie en de daaropvolgende signaaloverdracht kan helpen om op termijn de toepassing van ethyleen verder te gaan optimaliseren.

Lees meer.