MEETAPPARATUUR

VCBT beschikt over de meest recente onderzoeksinfrastructuur voor bewaaronderzoek en een geaccrediteerd laboratorium met meetapparatuur voor kwaliteitsattributen van fruit en groenten.

 

Visiesysteem – kleurmeting  (colourlab)

Colourlab, visiesysyteem voor kleurmeting van groenten en fruit. Voor kleurmetingen van alle groenten en fruit onder gestandaardiseerde omstandigheden.

Gaschromatograaf Massaspectrometer (GC-MS)

Aroma-analyse van groenten en fruit gebeurt met een GC-MS toestel (gaschromatografie massaspectrometrie). Bemonsteren gebeurt via SPME (Headspace Solid-Phase Micro Extraction). Sapjes worden in een vial overgebracht, afgesloten met een cap en geïncubeerd op 35°C. Vervolgens wordt een fiber in de vial aangebracht om na een extractie geïnjecteerd te worden in de injectiepoort van de GC waar door verhitting de componenten vrijkomen en op de kolom terechtkomen. Op de kolom krijgt men een scheiding op basis van moleculair gewicht, terwijl de MS op ionenniveau een herkenning van de componenten mogelijk maakt. Om de analysetijd van een staal tot 5 x te verkorten, resulterend in een hogere doorvoer en een verhoogde efficiëntie, wordt ook gebruikt gemaakt van een fast-GC accessoire

Checkmate II

DIt toestel meet zuurstof en CO2. Wordt bv. gebruikt voor gascondities in verpakkingen te meten.

Compact GC

De compact GC verenigt de voordelen van µ-GC, een snelle meting, met deze van een klassieke GC, een nauwkeurige meting met heel lage detectielimieten. In het VCBT-lab wordt de compact-GC o.a. gebruikt om ethyleen, ethanol, MCP te meten.

Heat flux sensor

De heat flux sensor wordt gebruikt om warmtefluxen doorheen wanden op te meten.

HarvestWatch system

Toestel gebaseerd op chlorophylfluorescentie voor dynamische gecontroleerde atmosfeerbewaring van fruit

HPLC

HPLC: hogedrukvloeistofchromatografie wordt in het lab gebruikt voor bepaling van verschillende suikers en zuren.

IRD 400

Elektronische vrucht met 3 versnellingmseters, registreert impacten. De vrucht wordt gebruikt om blutsschaderisico tijdens sortering en transport te bepalen

Microbial airsampler

Staalnametoestel voor luchtkiemen, wordt gebruikt om kiemen op te sporen in koelcellen.

Spectrofotometer

Draagbare spectrofotometer: meet reflectiespectra tussen 400 en 700 nm ter bepaling van de kleur van groenten en fruit

NIR spectrofotometer

De gebruikte set-up meet reflectantiespectra van vruchten. Hieruit kunnen kwaliteitsparameters zoals suikergehalte en stevigheid worden voorspeld. Corona fiber spectral sensor, VIS/NIR spectrofotometer

Omgekeerde fluorescentiemicroscoop

Omgekeerde fluorescentiemicroscopie is in combinatie met gepaste kleurstoffen (fluoroforen) een uiterst krachtige visualisatietechniek die gebruikt wordt bij zowel biowetenschappenlijke als bij materiaalkundige toepassingen. De IX71 epifluorescentiemicroscoop gebruikt een kwikdamplamp als lichtbron die gekenmerkt wordt door een breed spectrum variërend van UV (+ 300 nm) tot geel-oranje (+ 600 nm). Mits een gepaste filterset kunnen hierdoor tal van fluoroforen selectief zichtbaar worden gemaakt. Dankzij de gevoelige EMCCD camera worden zelfs de kleinste concentraties aan fluorescente moleculen of fluoroforen met lage quantum efficiëntie gedetecteerd. Bovendien worden beeldsequenties van 30 beelden per seconde opgemeten zonder verlies van resolutie.

Schudtafel

Schudtafel waarbij frequentie en amplitude kunnen worden ingesteld. Met een bepaalde schudtest op deze tafel wordt prikschade bij tomaten bepaald.

Spiegeldauwpuntsmeter

De spiegeldauwpuntsmeter meet op zeer accurate manier dauwpuntstemperaturen. Door simultaan de luchttemperatuur en het dauwpunt te meten kunnen ook andere vochteenheden zoals relatief vochtigheid bepaald worden.

Automatische titrator

Zuur-base titraties worden uitgevoerd met de automatische titrator ter bepaling van het totaal gehalte aan titreerbare zuren

Meetplatform voor kwaliteit van aardbei

In house ontwikkeld platform dat kwaliteit van aardbei kan meten: vorm, zaderigheid, stand van de kroonbladeren, kleur, hardheid,... van een staal aardbeien

LC-MS

De LC-MS (vloeistofchromatografie met massaspectrometer) combineert het scheidingsvermogen van HPLC bij materialen met een hoog moleculaire massa met het vermogen van de MS om moleculaire identiteit selectief te detecteren en bevestigen.  We gebruiken hem bv. om de bitterstoffen van witloof te bepalen.

LC-MS

De LC-MS (vloeistofchromatografie met massaspectrometer) combineert het scheidingsvermogen van HPLC bij materialen met een hoog moleculaire massa met het vermogen van de MS om moleculaire identiteit selectief te detecteren en bevestigen.  We gebruiken hem bv. om de bitterstoffen van witloof te bepalen.