MISSIE

Het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) werd in 1997 opgericht als een samenwerkingsproject tussen het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de KU Leuven. Het VCBT doet onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot naoogsttechnologie en verleent hierover advies met het doel om meerwaarde te creëren voor de Belgische tuinbouwsector.

VISIE

Technologische oplossingen aangereikt door het VCBT zijn essentieel voor de sterke aanwezigheid van Belgische keurmerken voor groenten en fruit op de meest winstgevende internationale markten.

WAARDEN

In de toekomst zal een systeem worden ontwikkeld om projecten te prioritariseren (strategisch platform) waarbij een lijst van attributen een score krijgen en er vervolgens een globale score berekend wordt. De hieronder opgesomde waarden maken deel uit van deze lijst en zorgen ervoor dat al het onderzoek conform met deze waarden is.

 • Resultaten zijn waardevol voor de opdrachtgever
 • Onderzoeksmethodologie is van hoge wetenschappelijke standaard
 • Responsiviteit
 • Continu streven naar innovatie
 • Effectieve communicatie
 • Duurzaamheid

ONZE CORE-BUSINESS

 • Optimalisatie  bewaring groenten en fruit
 • Optimalisatie CA-bewaring groenten en fruit
 • Meettechnieken voor kwaliteit
 • Ontwikkeling van nieuwe meetmethoden voor kwaliteit
 • Optimaal oogsttijdstip
 • Naoogstbehandelingen en -infrastructuur
 • Testen van sensoren
 • Controle van instrumenten voor kwaliteitsmeting
 • Koeltechniek
 • Kwaliteitsmetingen
 • Statistische analyse en modelleren
 • Ontwikkeling van software voor toepassingen in bewaring
 • Kwaliteitsmanuals
 • ISO 17025 en GEP
 • Coördinatie van onderzoeksprojecten
 • Diagnose van fysiologische afwijkingen