Monthly Archives: januari 2022

//januari

QPear project in volle actie!

In september 2021 startte het QPear project op VCBT.  We gaan daar samen met pcfruit en UHasselt de invloed van het veranderende klimaat op de kwaliteit van onze peren onderzoeken.  Hiervoor gaan we bomen in koelen/verwarmen in de boomgaard én we plaatsen Conference bomen in Ecotrons.  Ecotrons zijn glazen koepels van UHasselt die staan [...]

QPear project in volle actie!2022-01-18T07:45:05+00:00

Nieuw project: Klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Nieuw project gestart: Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw De voorbije jaren kregen we steeds vaker te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals langdurige droogte en hittegolven tijdens het groeiseizoen, vorstperiodes laat in het voorjaar, hevige regenval,... wat een duidelijke economische impact heeft op de land- en tuinbouw. [...]

Nieuw project: Klimaatrobuuste land- en tuinbouw2022-01-17T15:25:39+00:00