In een uitgebreid onderzoek voor Pink Lady is aangetoond dat de vruchten die te weinig GGD’s hadden meer gevoelig waren voor Lagetemperatuurbederf.  Dezelfde rekensom hebben we nu al een tiental jaar gevolgd voor Kanzi.

We kunnen uit de analyses besluiten dat in jaren dat Kanzi-vruchten bij de oogst 950 à 1000 GGD’s bereiken er weinig risico is op LTB in de bewaring mits correct bewaard.

Tot nu toe ziet 2017 er gunstig uit met een hoog aantal GGD’s nu reeds 950 eenheden.  We kunnen er dus van uit gaan dat we dit jaar weinig risico lopen op LTB.