Op 29 juni hielden VCBT, PSKW, de Bodemkundige Dienst van België een studiedag rond irrigatie en fertigatie in aardbei en asperges.  Voormiddags was er een gedeelte met presentaties van onderzoeksresultaten.  Kwaliteit was hier ook een belangrijk aandachtspunt.  VCBT bracht er een bijdrage over roosverkleuring van asperges.  Op de themadag waren er ook demonstraties in het veld van GPS-gestuurde bekalkingsmachines die op basis van nauwkeurig gedetailleerde kaarten de bemesting differentieerden naar de behoefte van de bepaalde zone in het veld.  Deze kaarten werden vooraf opgesteld door analysen van de verschillende zones.  ’s Middags was er een beursgedeelte met stands van diverse firma’s rond de betrokken thema’s.  De presentaties van de voordrachten kan u hier downloaden.