Het vermoeden bestaat dat LED geteelde rassen zoals Prunus een andere optimale bewaartemperatuur hebben dan gangbaar geteelde rassen.  Men vermoedt dat de LED-tomaten wat gevoeliger zijn voor lage temperatuur.  In dit onderzoek hebben we twee  LED geteelde cultivars, Volantis en Romanella, bewaard bij verschillende temperaturen gedurende 25 dagen.  Datzelfde deden we ook met Volantis en Romanella uit gangbare teelt.   Nadien kregen de tomaten een kritische beoordeling en werden ze zelfs geproefd door een aantal keurders op de veilingen.