Perenbomen zijn gevoelig voor waterstress.  In het project “Verbeterde Hagelandse peren door kennis van de bodem” brachten het VCBT, de Bodemkundige Dienst van België en Boerenbond met steun van de provincie Vlaams-Brabant de heterogeniteit binnen Hagelandse percelen in beeld en onderzochten ze het effect ervan op de opbrengst en vruchtkwaliteit. Bij de meeste percelen leidde de verschillen in grondsoort ook tot verschillen in droogtegevoeligheid. Bij een uniforme irrigatie leidde dit vaak tot verschillen in opbrengst en/of kwaliteit van de peren.  Wanneer je als teler de verschillen in bodemeigenschappen van je perceel kent, kan je hierop inspelen door bv. variabel te gaan irrigeren.  Wil je meer weten, klik hier