Vanaf vandaag staat het jaarverslag van VCBT online.
Je kan het vinden onder volgende link: