De plukdata worden voorlopig niet vervroegd omwille van de warme dagen die we kregen en nog zullen krijgen. Er is nog steeds er weinig zetmeelomzetting en de hardheid lijkt niet erg te lijden te hebben onder de hitte. We merken een grote heterogeniteit in de partijen. De hardheid loopt binnen één partij Conference kan ruim 2kg/0.5cm² verschillen. Gemiddeld levert dit voor die partij natuurlijk wel een behoorlijke hardheid, maar er zitten natuurlijk wel enkele zachtere peren tussen. De vraag is wat die in de bewaring zullen doen. Het is hoog tijd om nu te plukken om juist ervoor te zorgen dat die zachtere peren niet doorschieten naar ‘floepers’.  Zorg dat de zachtste peren boven 5 kg blijven. Vandaag heeft VCBT extra metingen uitgevoerd op Conferences die in de koppen hingen in vlakke zon. De hardheid van deze vruchten was NIET lager dan de hardheid van de gemiddelde boompartij. Dat stemt ons wel wat gerust over de vruchten in de zon. Het is uiteraard wel belangrijk om tijdens de pluk rekening te houden met de opwarming van de vruchten in de boomgaard. Bedenk ook dat de veel warmere vruchten veel zullen vragen van de koelinstallaties.  Koel daarom zeker de koelcellen voor en verdeel het fruit goed.  Laat de vruchten bij het warme weer ook niet te lang opwarmen in het veld.