INFO VOOR BEDRIJVEN

VCBT doet onderzoek voor zowel multinationals als kleine ondernemingen. We kunnen uw bedrijf ondersteunen bij de opmaak van erkenningsdossiers via GEP-proeven. We zijn tevens geaccrediteerd conform ISO 17025 als beproevingslaboratorium voor het uitvoeren van routinematige analyses (bepalen van hardheid, suikergehalte, …).
Bent u bezig met de ontwikkeling van nieuwe cultivars fruit of groenten? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!
.

GEP-ERKENNING

VCBT heeft een GEP-erkenning voor de uitvoering van toelatingsproeven.  VCBT is erkend onder nr. 11SL.

De erkenning is geldig voor de volgende proeven:

  • de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van deze middelen op de opbrengst van planten en plantaardige producten zoals verder vermeld.
  • de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwaliteit van planten en plantaardige producten zoals verder vermeld.
  • het testen van de fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen bij behandelde planten en plantaardige producten, effecten op volggewassen, effecten op andere planten, inclusief gewassen op aangrenzende velden zoals verder vermeld.

 

MEER OVER GEP-ERKENNING VAN VCBT

KMO-PORTEFEUILLE

VCBT is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille (Registratienummer: DV. A217682).  Meer info over de KMO-portefeuille vindt op de website van Vlaio.

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maakt men het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen. Vraag hier je subsidie aan.

VCBT kan je hierbij ondersteunen.

MEER OVER KMO-PORTEFEUILLE

RASSENONDERZOEK

Het rassenonderzoek wordt nagenoeg volledig uitgevoerd onder ISO 17025-accreditatie.  Hiermee garandeert VCBT haar klanten technisch betrouwbare analyseresultaten die ook altijd volledig onderling vergelijkbaar zijn.

Hardheid, opgelostestofgehalte, titreerbare zuurheid, achtergrondkleur, zetmeelwaarde, maat en gewicht behoren tot de gebruikelijke geaccrediteerde metingen.  Bewaring van de vruchten gebeurt in speciaal daarvoor ontworpen containers die elk afzonderlijk te sturen zijn.

Bij de bewaartesten worden de vruchten niet enkel beoordeeld op hardheid en houdbaarheid maar ook op smaak en aroma, eventueel na kortere bewaring in mildere condities.  Hiervoor beschikken VCBT en MeBioS over diverse tools, gaande van eenvoudige smaakpanels tot gesofistikeerde meetapparatuur die de verschillende aromacomponenten per cultivar kan definiëren.

MEER OVER RASSENONDERZOEK

METEN VAN BLUTSSCHADE

Groenten en fruit ondervinden veel schokken bij de oogst, sortering, verpakking en transport. Iedereen spaart kosten noch moeite om geblutste vruchten te vermijden.

Om schokken te registreren en zo een idee te krijgen van het blutsschaderisico gebruikt het VCBT een elektronische vrucht. Eenvoudige, goedkope aanpassingen aan machines kunnen de productkwaliteit spectaculair verbeteren.

Heb je problemen met blutsschade of wil je je machine laten testen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

.

MEER OVER KWALITEITSMETINGEN