RASSENONDERZOEK

Veel van het rassenonderzoek van VCBT valt onder de ISO 17025 norm.
In de tomatensegmentatie wordt de kwaliteit van nieuwe tomatenrassen beoordeeld. In de paprikasegmentatie doen we hetzelfde voor nieuwe paprikarassen. Voor appel en peer kijken we naar de bewaarbaarheid en kwaliteit van nieuwe appel- en perenrassen.

 

SEGMENTATIE TOMAAT

Het segmentatieonderzoek heeft als doel nieuwe en verbeterde rassen te identificeren voor het Flandria-keurmerk. Wanneer een nieuw ras voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het Flandria-lastenboek kan het tot een segment worden toegevoegd. Elk jaar planten het Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten verschillende nieuwe rassen aan onder belichte en onbelichte teelt. Deze rassen worden geëvalueerd voor verschillende kenmerken. Resultaten omtrent de productie, teeltparameters, smaak- en kwaliteitseigenschappen worden nauwkeurig opgevolgd gedurende het teeltseizoen voor losse tomaten en trostomaten. VCBT voert de instrumentele vruchtkwaliteitsmetingen uit en onderhoudt de database waarin alle resultaten worden verzameld. Op het eind van het segmentatieonderzoek kan er op basis van KO-waarden worden beslist of een nieuw ras voldoet aan de kwaliteitseisen van een Flandria tomatensegment.

Lees meer.

RASSENONDERZOEK PAPRIKA

Gelijkaardig aan de tomatensegmentatie introduceren de verschillende zaadhuizen elk jaar nieuwe paprikarassen. Hieruit worden in het gebruikswaardeonderzoek paprika de beste rassen geselecteerd voor het Flandria-keurmerk. De praktijkcentra volgen de productie- en teeltgegeven op, het VCBT bestudeert de vruchtkwaliteit en houdbaarheid na de oogst. De verschillende rassen worden onderverdeeld per kleur. Zo werden er het voorbije jaar nieuwe rassen gele, groene en rode paprika’s beoordeeld om na te gaan of deze Flandria-waardig zijn.

Lees meer.

BEWAARONDERZOEK NIEUWE APPEL- EN PERENRASSEN

Niemand is gebaat met de snelle introductie van een nieuw appelras zonder voldoende (bewaar-)kennis. Het rassenonderzoek is ingedeeld in 4 fasen.  Fase 1 is een grove screening op productie-eigenschappen die plaatsvindt op pcfruit.  Nadat een ras in fase 1 in het rassenonderzoek van pcfruit beloftevol genoeg blijkt te zijn om naar fase 2 te gaan, start VCBT met een beperkt maar gedegen bewaaronderzoek.  In fase 3 en 4 van het onderzoek vindt dan verdere verdieping plaats.  Via dit bewaaronderzoek wil VCBT meewerken aan de introductie van een nieuw ras met alle nodige kennis van teelt, maar ook van bewaring en houdbaarheid. Ook smaak wordt meegenomen in de beoordelingen.  Makkelijk te telen cultivars zijn niet steeds de makkelijkste in de bewaring.  In 2018-2019 heeft VCBT de bewaring van Cepuna, Celina, Zouk16, Zouk31, Zouk32, Queens Forelle en Regal Red onderzocht.

Meer lezen: zie samenvattend artikel over rassenonderzoek 2018-2019