Home/ONDERZOEK KWALITEIT
ONDERZOEK KWALITEIT 2017-09-20T14:18:31+00:00

ONDERZOEK KWALITEIT

VCBT doet veel onderzoek wat betrekking heeft op kwaliteit van tuinbouwproducten. Te denken valt aan blutsschade-onderzoek, onderzoek naar juiste verpakkingen, …

 

INTELLIGENTE BEWAAR- EN MEETINFRASTRUCTUUR VOOR ONDERZOEK NAAR EEN BETERE SMAAK EN AROMA VAN ONZE VERSE GROENTEN EN FRUIT

In het kader van ‘Investeringsprojecten in de omkaderingssector van land- en tuinbouw’ kreeg VCBT van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen een investeringsbudget toegekend in 2017 waarmee het zijn bewaar- en meetinfrastructuur zal uitbreiden en vernieuwen over een periode van 2 jaar. Lees meer.

BLUTSSCHADE

Groenten en fruit krijgen veel schokken bij de oogst, sortering, verpakking en het transport. Telers sparen kosten noch moeite om geblutste vruchten te vermijden. Om schokken te registreren en zo een idee te krijgen van het blutsschaderisico gebruikt het VCBT een elektronische vrucht. Eenvoudige, goedkope aanpassingen aan machines kunnen de productkwaliteit spectaculair verbeteren. Lees meer.

BEWARING GEWASSEN VERPAKTE WORTELEN

VCBT testte onlangs de houdbaarheid van gewassen en verpakte wortelen.  Goed te bewaren, zolang je het koud genoeg weg zet.  In te warme condities kunnen de zwarte vlekken als het ware ontploffen.

De wortelen kwamen gewassen en verpakt vanaf de firma naar VCBT op de dag van verpakking.  Daarna gingen ze de bewaring in bij verschillende temperaturen (1°C, 5°C, 10°C, 15°C en 20°C).  Afhankelijk van de temperatuur hebben we ze langer kunnen bewaren en ging de proef dus langer door: de wortels op 20°C konden we slechts 5 dagen opvolgen, die op 1°C zijn 3 maanden gevolgd.

De afwijkingen schimmelvorming, vezelwortelvorming, rotte top kregen een score voor aanwezig (1) of afwezig (0), bij andere afwijkingen zoals de zwarte vlekken werd het aantal vlekjes geteld per wortel.  Bij de meeste afwijkingen bleek de temperatuur een cruciale factor.  Bij de lage temperatuur van 1°C was het eindeloos lang wachten op toch maar eindelijk een kleine afwijking.  Lees meer.

GEWIJZIGDE ATMOSFEERVERPAKKING VAN EETBARE BLOEMEN

Om de houdbaarheid van eetbare bloemen te verlengen moet men werken met technieken die vooral op groenten en fruit worden toegepast, en waarvan bewezen is dat ze niet toxisch zijn. Gewijzigde atmosfeerverpakking is zo een techniek.  De vaak erg gesofistikeerde systemen die soms in fruit en groenten gebruikt worden, lijken voor de telers van eetbare bloemen nog verre toekomst omdat het hier meestal gaat om kleine teelten.  De investeringskost moet daarom beperkt zijn.  Met deze randvoorwaarde gingen we op zoek naar enkele oplossingen.  Lees meer.

ROOSVERKLEURING ASPERGES MINIMALISEREN

De consument wil hagelwitte asperges. Helaas zijn onze asperges niet altijd mooi wit. Langere periodes van warm weer kunnen leiden tot roosverkleuring van de asperges. De roze kleur treedt op in de eerste drie dagen na de oogst en is te wijten aan de vorming van anthocyanen in de aspergeschil. In het kader van het project ‘Kwaliteitsverbetering in asperges en prei in het noorden van Limburg’ onderzocht het VCBT hoe door middel van eenvoudige na-oogsthandelingen de roosverkleuring van asperges kan worden beperkt. Cruciaal is om de asperges direct na oogst in water te leggen en voldoende lang.

ALTERNATIEVEN VOOR ETHEFON IN DE TOMATENTEELT

Op het einde van de tomatendoorteelt zorgen lichtarmere omstandigheden voor een vertraagde afrijpingssnelheid. Om toch een vlotte afrijping te behouden passen telers al vele jaren ethefon toe. Ethefon zet, na opname door de plant, om in ethyleen. Dit extern ethyleen stimuleert de planteigen productie van ethyleen, wat op zijn beurt de afrijping van de tomaten bevordert. Vanuit de retail en bepaalde ngo’s is er echter een groeiende vraag naar ethefonvrij product. Binnen het LA-traject ‘Duurzame alternatieven voor ethefon in de tomatenteelt’ wordt daarom op zoek gegaan naar alternatieven voor ethefon. Een goed alternatief combineert een vlotte afrijping met een mooie vruchtkwaliteit.