ONDERZOEK OOGSTDATA

Jaarlijks voorspelt VCBT de plukdata van appel en peer. Dit onderzoek valt onder de ISO 17025 norm. Er worden landelijke plukdata vrijgegeven en er worden perceelsspecifieke plukdata gegeven op basis van NIR-metingen.
Voor andere producten bepalen we de rooidata zoals voor aardbeiplanten.

PROJECT “LANDELIJKE PLUKDATA APPEL EN PEER”

Hoe langer je wil bewaren, des te nauwer luistert het pluktijdstip. VCBT bepaalt jaarlijks de landelijke plukdata. Die geven een goede indicatie van de vroegheid/laatheid van een bepaald jaar.  De landelijke plukdata worden meegedeeld via de gebruikelijke kanalen van “Nieuws”, vakpers rond de 20ste augustus.  De individuele percelen van een bedrijf kunnen afwijken van deze datum.  Daarom is het belangrijk om zelf de rijpheid op te volgen van de vruchten.  VCBT reikt de telers daarvoor een aantal handige tools hiervoor aan zoals de perceelsspecifieke NIR-plukdatabepaling of handleidingen om zelf rijpheidstesten te doen.  2020 was een jaar met verschillende hittegolven, maar geen extreem vroege pluk.  Meer info..

Naar pagina van plukdata appel en peer

PROJECT “PLUKDATA OP NIVEAU VAN PERCEEL OP BASIS VAN NIR”

Elke fruitteler kan beroep doen op VCBT voor pluktijdstipadvies van zijn percelen Jonagold en Conference. Dit advies per individuele boomgaard is interessant omdat er grote verschillen in rijpheid tussen de percelen zijn.  Dit advies is gebaseerd op NIR-reflectantiemetingen. Deze metingen zijn niet-destructief en behoorlijk snel. Op basis van kalibratiemodellen kan VCBT een pluktijdstipvoorspelling geven voor een 100-tal percelen. Dit jaar deden we zowel metingen met onze 2 desktopspectrofotometers en 1 draagbaar toestel. VCBT onderzocht de mogelijkheden om de kalibratiemodellen te transfereren naar zowel de nieuwe desktop spectrofotometer als de draagbare meter. Lees meer.

PROJECT “VOORSPELLINGSMODELLEN VOOR PLUKDATA MET DRAAGBAAR TOESTEL”

Al een aantal jaren biedt VCBT, aan de telers die dat wensen, een service aan om een boomgaardspecifiek pluktijdstip te bepalen voor Conference, Jonagold en Kanzi. We zien dat er grote verschillen in optimaal pluktijdstip voorkomen voor dezelfde cultivar in verschillende boomgaarden. Tot nu toe analyseert VCBT de stalen in het lab. Daar worden spectrale metingen uitgevoerd die als input dienen voor het pluktijdstipvoorspellingsmodel. Deze metingen zijn zeer snel en niet-destructief waardoor we veel stalen op korte tijd kunnen meten. Nu gebeurt dit nog met een labtoestel maar potentieel zou dit ook in de boomgaard kunnen zonder dat het fruit geplukt dient te worden. In het Vlaio-LA-traject “Beslissingsondersteunend systeem voor pluktijdstipvoorspelling van hardfruit” zet  VCBT de modellen die door de jaren heen op VCBT zijn ontwikkeld, om in modellen voor draagbare meters.  Meer info vind je in het samenvattend artikel over dit project

ROOIDATA AARDBEIPLANTEN

Elk jaar zijn telers om diverse redenen ongeduldig en willen ze hun aardbeiplanten snel, “veilig” in de koelcel brengen.  Toch is  het vaak nog te vroeg om te rooien voor lange bewaring.  De planten moeten voldoende weerstand opgebouwd hebben en zijn soms niet genoeg afgehard om tegen de strenge inkoeltemperatuur van de frigo’s te kunnen.  Ze kunnen die weerstand opbouwen door nog enkele weken op het veld in de kou te blijven staan.

Een ‘afgeharde’ plant kan vlotter en sneller ingekoeld worden, hetgeen de bewaarkwaliteit ten goede komt.  Een dergelijke afharding start bij aardbeiplanten vanaf temperaturen onder 7°C.  Daarom is het belangrijk om na te gaan of de te rooien planten voldoende van dergelijke “koude-uren” hebben gehad.  Voor lange bewaring moeten planten 600 uren onder 7°C gehad hebben.

VCBT volgt die temperatuursommen jaarlijks op en deelt de stand van zaken aan telers mee via “Nieuws”.