De start van de pluk voor Conference voorzien we voorlopig op: 18 augustus 2020.  Dit baseren we op het feit dat vooral de vroege perenrassen sterk in hardheid zijn gezakt de laatste week. De zetmeelomzetting is ook al redelijk sterk gevorderd.  Ook Conference daalde sterker in hardheid dan normaal.  Volgende week worden op VCBT de perceelsspecifieke analyses gedaan voor Conference.  Telers die hieraan deelnemen krijgen dan daarna een advies dat is aangepast aan hun specifieke situatie.