CONTROLE KWALITEITSMETERS

REFRACTOMETERS EN PENETROMETERS

Aangezien het zeer belangrijk is om op een nauwkeurige manier kwaliteit te meten biedt VCBT ook controles aan van uw kwaliteitsmeter. Wij controleren refractometers en penetrometers.

Refractometers kan je binnenbrengen de eerste week van elke kalendermaand. Voor de penetrometers speelt het moment van aanleveren minder een rol. Voor de rapportering houden we een termijn van 1 maand aan.

Voor de controles/kalibraties is VCBT NIET geaccrediteerd maar de controles gebeuren uiteraard wel volgens onze geldende werkvoorschriften.