BEWAARTECHNIEK

Op het gebied van bewaring werkt VCBT aan tal van technieken en thema’s. Dynamische gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring is een belangrijk thema. Energieverbruik door koeling en bewaring is een ander belangrijk onderzoeksitem. Daarnaast zoeken we continu naar geschikte en betere inkoelwijzen voor kwetsbare producten of speciale toepassingen. Lees hieronder over onze meest recente project binnen deze thema’s.

ENOUGH: ENERGIEBESPARING BIJ BEWARING VAN FRUIT

In het kader van het Europese Horizon 2020 project ENOUGH ontwikkelen en testen we nieuwe technologieën om CO2 uitstoot te reduceren en de energie-efficiëntie te verhogen in de Europese voedselketen. Meer concreet nemen wij hier vooral de lange bewaring van fruit voor onze rekening. Samen met KULeuven en het bedrijf Optiflux kijken we hoe we de DCA bewaartechnologie verder kunnen optimaliseren en doorgang laten vinden bij onze telers en veilingen. Een eerste concrete verwezenlijking in het project is de ontwikkeling van een rekentool waarmee we verschillende scenario’s van maatregelen voor energiewinst tijdens lange bewaring van fruit kunnen doorrekenen.

Lees meer

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant  
agreement N° 101036588

DIGIFRUIT

Met de nieuwe DCA-bewaarmethode vertrekt DigiFruit van de kwaliteit van het fruit bij de pluk. Op basis van realtime ademhalingsmetingen in de koelcel via het hardwareplatform, wordt het zuurstofniveau in de koelcel gradueel verlaagd tot het optimale punt. Daarbij is er een continue monitoring van het hele bewaarproces en gebeuren er aanpassingen indien nodig. De fruitproducent kan het kwaliteitsverloop van het fruit opvolgen via een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Zo kan hij eenvoudig, en op basis van wetenschappelijke gegevens beslissen wanneer hij welke partij fruit verkoopt of net langer wil bewaren. VCBT is hier verantwoordelijk voor de kwaliteitsopvolging. Project in samenwerking met Optiflux en KULeuven. Gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant. Lees hier meer.

OPTIMALE BEWARING PLANTMATERIAAL BRAAM EN FRAMBOOS

Frigobewaring van plantmateriaal van bramen en frambozen is ontstaan met als doel meerdere teelten per jaar te realiseren. Verse planten worden vanaf april/mei van het eerste jaar opgekweekt en eind december ingepakt. Dan gaan de planten de bewaring in om er in januari/februari (voorjaarsteelt) of juli (najaarsteelt) uit te komen. Het gekoeld bewaren van plantmateriaal is een dure en risicovolle onderneming. Een goede strategie die verliezen door koeling beperkt, is daarom belangrijk.  Lees meer in het samenvattend artikel over het COOLPLANT project

DYNAMISCH GECONTROLEERDE ATMOSFEER (DCA)

De doelstelling van dit landbouwtraject is het aanreiken van richtlijnen aan telers en telersorganisaties voor de praktische uitrol van DCA technieken. Dynamisch gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring kan kwaliteitsverlies tijdens bewaring beperken. DCA zoekt naar de laagst mogelijk zuurstofconcentratie voor de vruchtbewaring door de zuurstofconcentratie in de bewaarruimte dynamisch aan te passen op metingen van de biorespons van de vruchten op lagezuurstofstress. In het verleden werd reeds gebruikt gemaakt van de chlorofylfluorescentie van de bewaarde vruchten en de ethanolconcentratie in de vruchten en in de bewaarruimte. RQ-DCA gebruikt het respiratiequotiënt (RQ) van de vruchten. Het project richt zich op appel en peer van verschillende cultivars. De aanpak van dit project is erop gericht te bepalen aan welke voorwaarden de infrastructuur en het fruit moeten voldoen voor lange bewaring met DCA. Door uitgebreide bewaartesten worden richtlijnen bekomen voor de praktische implementatie van DCA bij telers en veilingen. De opgestelde richtlijnen kunnen de telers en coöperatieven gebruiken bij de selectie van een geschikt DCA systeem.  Voor appel werden in het verleden al heel wat goede resultaten gemeld. Peren vragen toch een speciale aanpak.  Lees meer.

METING VLUCHTIGE STOFFEN IN KOELCEL ALS WAAKHOND TIJDENS BEWARING

Real-time “interactive storage” quality control in fresh agro products (QCAP)

Dit project heeft tot doelstelling een robuust maar gevoelig meetsysteem  te ontwikkelen om vluchtige stoffen die groenten of fruit vrijgeven tijdens bewaring te meten.  Naar gelang de concentratie en de welke moleculen worden vrijgegeven krijgen we informatie over het bewaarproces en/of de kwaliteit van het bewaarde product en kan er een gepaste actie of beslissing genomen worden aangaande het aanpassen of stopzetten van de bewaring.

Dit project is een Europees project dat uitgevoerd wordt in het kader van Interreg voor de regio North-West Europe. VCBT zal zich vooral toespitsen op het ontwikkelen en uittesten van de methode voor Conference peer. Andere partners in het project werken aan toepassingen voor aardappel, appel en blauwe bes of werken aan de meer technische aspecten van het meetsysteem zelf. Een prototype van een optische sporengassensor die ontwikkeld werd in het QCAP-project in samenwerking met verschillende Europese partners werd hiervoor uitgetest.  Lees meer

Project website.

ENERGIEZUINIGE KOELING

VCBT en MeBioS KU Leuven stapten twee jaar geleden samen in een project “Energiezuinige koeling van groenten en fruit”. Doel van het project is na te gaan hoe telers met bestaande en nieuwe technologie energie kunnen besparen en waar de grootste winsten liggen zonder in te boeten aan bewaarkwaliteit. Met ventilatie-aanpassing kan onder meer bespaard worden.  Hier kijken we nu naar volgende maatregelen:

  • Temperatuurverhoging
  • Smartfreshtoepassing
  • Het aanbrengen van flappen of spoilers
  • Toepassing van compartimentering

Lees meer.

AROMA VAN WITTE SPITSKOOL TIJDENS CA-BEWARING

Door de gassamenstelling in een koelcel met spitskolen aan te passen (gecontroleerde atmosfeer, CA) is het mogelijk ze tot zes maanden te bewaren met behoud van goede kwaliteit. Gevaar bij bewaring in het algemeen is het veranderd aromaprofiel. In deze studie gaat het VCBT na of spitskool in CA beter bewaart. Daarbij werd ook het aroma van het koolsap geanalyseerd.  Bij bewaring van spitskool bij CA, is er minder productie van afwijkende geuren of ‘off-flavours’.

Lees meer.

BEWARING GEWASSEN VERPAKTE WORTELEN

VCBT testte onlangs de houdbaarheid van gewassen en verpakte wortelen.  Goed te bewaren, zolang je het koud genoeg weg zet.  In te warme condities kunnen de zwarte vlekken als het ware ontploffen.

De wortelen kwamen gewassen en verpakt vanaf de firma naar VCBT op de dag van verpakking.  Daarna gingen ze de bewaring in bij verschillende temperaturen (1°C, 5°C, 10°C, 15°C en 20°C).  Afhankelijk van de temperatuur hebben we ze langer kunnen bewaren en ging de proef dus langer door: de wortels op 20°C konden we slechts 5 dagen opvolgen, die op 1°C zijn 3 maanden gevolgd.

De afwijkingen schimmelvorming, vezelwortelvorming, rotte top kregen een score voor aanwezig (1) of afwezig (0), bij andere afwijkingen zoals de zwarte vlekken werd het aantal vlekjes geteld per wortel.  Bij de meeste afwijkingen bleek de temperatuur een cruciale factor.  Bij de lage temperatuur van 1°C was het eindeloos lang wachten op toch maar eindelijk een kleine afwijking.  Lees meer.

GEWIJZIGDE ATMOSFEERVERPAKKING VAN EETBARE BLOEMEN

Om de houdbaarheid van eetbare bloemen te verlengen moet men werken met technieken die vooral op groenten en fruit worden toegepast, en waarvan bewezen is dat ze niet toxisch zijn. Gewijzigde atmosfeerverpakking is zo een techniek.  De vaak erg gesofistikeerde systemen die soms in fruit en groenten gebruikt worden, lijken voor de telers van eetbare bloemen nog verre toekomst omdat het hier meestal gaat om kleine teelten.  De investeringskost moet daarom beperkt zijn.  Met deze randvoorwaarde gingen we op zoek naar enkele oplossingen.  Lees meer.