PLUKDATA APPEL EN PEER

Elk jaar bepaalt VCBT de landelijke plukdata voor appel en peer. We starten hiervoor met metingen vanaf begin augustus. Daarnaast doen we ook de metingen die aan de basis liggen van de startdata voor het nieuwe seizoen van de vroege rassen: die data vind je onder de rubriek “startdatum zomerrassen”. Deze metingen vallen onder de ISO 17025 norm.
Tenslotte doen we ook plukdata op perceelsniveau.

PERCEELSSPECIFIEKE PLUKDATABEPALING MET NIR

VCBT biedt jaarlijks aan de telers ook aan om van hun aparte percelen een gespecifieerd plukadvies te bepalen. Hiervoor moet dan twee weken na elkaar een vruchtstaal worden binnengebracht, dat gemeten wordt met NIR (nabij-infraroodspectroscopie). Een week na de tweede meting volgt dan een perceelsspecifiek advies. Dat kan handig zijn, omdat percelen afwijken van het gemiddelde.
Voor veilingleden is deze service gratis. Meer info via info@vcbt.be (subject: NIR-plukadvies)
Om deel te nemen moet elk vruchtstaal goed geïdentificeerd zijn en volgens de regels geplukt. Meer info hierover en het formulier om de informatie over het staal in te vullen, vind je onder de knop hieronder.

invulformulier NIR plukdata

PLUKDATA LANGE BEWARING APPEL EN PEER

De plukdata die hier zijn weergegeven in deze tabel, zijn deze voor lange bewaring én voor vruchten die geschikt zijn voor bewaring, dus niet voor afwijkende kwaliteiten.

Voor Conference geldt: elke dag later geplukt dan het plukvenster = 3 weken minder lang bewaren.

Update 22/07/2021! wordt nog zeer regelmatig aangepast!

VCBT_NB_augustus pluk2017

Cultivar

PLUKDATA voor lange bewaring 2021

Conference

7 - 18 sept

Doyenné

.........

Durondeau

...........

Cepuna

...........

 

 

Belgica

...........

Boskoop

..........

Braeburn

..........

Elstar

...........

Gala

.............

Golden

............

Greenstar

Jonagold + mutanten

.............

Kanzi ®

...........

Pinova

DOWNLOAD PLUKDATA EN BEWAARCONDITIES 2020

STARTDATA PRIMEURFRUIT APPEL EN PEER

Elk jaar adviseert VCBT het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) omtrent de startdatum van de zomerappelen en -peren.  Het FAVV kijkt erop toe dat men geen te onrijpe vruchten in de markt zet.  Hieronder vindt men de adviezen die VCBT doorgeeft aan FAVV.

Voorlopig nog geen data vrijgegeven.

Delbard Estivale: –

Triomphe de Vienne: –

Conference: –

Durondeau: –

Gala: –

Belgica: –

Elstar: –

Doyenné: –

Jonagold: –

Golden: –

Boskoop: –