Fruitbloesems zijn erg gevoelig voor nachtvorst. Verwarming van de boomgaard met paraffinepotten kan de vorstschade beperken. Hoeveel potten gebruik je nu best en wat is de invloed van windsnelheid en temperatuur? Enkele studenten Bio-ingenieurswetenschappen Biosysteemtechniek kregen de opdracht dit te berekenen in het kader van het vak ‘Computerondersteund Ontwerp’. Zet voldoende potten, anders heeft het geen zin, felle wind geeft meer schade en kouder dan -4 °C is het moeilijk om schade te beperken met potten: dat waren hun belangrijkste conclusies.  Een uitgebreider verslag kan je hier downloaden.  Het artikel verschijnt ook in een iets uitgebreidere versie in het volgende nummer van Vakblad Fruit