Ondanks de felle hitte van vorige week, zien we geen grote versnelling van de rijping.  Gemiddeld is de hardheid zelfs iets minder gezakt dan normaal, waardoor de vruchten nu wat harder zijn.  Ook de zetmeelomzetting blijft wat achter.  Suikergehalte is dan weer wel mooi gestegen!

Er is daarom geen reden om de voorgestelde plukdatum van 20-23 augustus voor Conference te vervroegen.

Wel graag uw aandacht voor verbranding van de vruchten: wanneer de vruchtschil verkleurd is door de zon, betekent dit meestal ook onderliggende weefselschade.  Deze vruchten horen niet in de bewaring.