/Temperatuursommen
Temperatuursommen 2018-08-10T09:47:19+00:00

TEMPERATUURSOMMEN

Om na te gaan hoe het verband is tussen de temperatuur en de ontwikkeling van de natuur in het voorjaar kan gebruik gemaakt worden van de temperatuursom. Afhankelijk van het fenomeen dat gevolgd wordt, gebruiken we een andere grenswaarde vanwaar we beginnen te tellen. Een temperatuursom vanaf 10°C rekent bv. enkel alle daggemiddelden boven 10 mee.
Soms worden ook koude-uren berekend bv. om het risico op schilbruin bij appel te berekenen.

GROEIGRAADDAGEN KANZI

In een uitgebreid onderzoek voor Pink Lady is aangetoond dat de vruchten die te weinig GGD’s hadden meer gevoelig waren voor Lagetemperatuurbederf.  Dezelfde rekensom hebben we nu al een tiental jaar gevolgd voor Kanzi.

We kunnen uit de analyses besluiten dat in jaren dat Kanzi-vruchten bij de oogst 950 à 1000 GGD’s bereiken er weinig risico is op LTB in de bewaring mits correct bewaard.

Tot nu toe ziet 2018 er super gunstig uit met een hoog aantal GGD’s nu (9 augustus) reeds 950 eenheden!

KOUDE-UREN AARDBEIPLANTEN 2017

Telers beginnen met aardbeiplanten te rooien en in te zetten voor bewaring. Het is nog vroeg maar ieder heeft zijn eigen planning. Volgende punten zijn belangrijk voor een goede lange bewaring van aardbeiplanten: De plant moet goed zijn afgehard: ze moet voldoende kou gehad hebben. Je kan de koude-uren volgen op de VCBT-website. Op 27/11/2017 zaten we op de koudste plek op 472 koude-uren. Voor een lange bewaring zijn minimaal 600 koude-uren nodig.

Bewaar de planten tenslotte op –1.8°C. Afhankelijk van hun afharding, bereik je die temperatuur snel of iets trager. Bij planten die nog onvoldoende koude-uren hebben gehaald, moet de inkoeling eerst snel naar 0°C gaan en daarna traag (30 dagen voor planten met minder dag 450 koude-uren) naar -1.8°C

SCALD (SCHILBRUIN-) MODEL APPEL

Reeds begin jaren 90 publiceerden Blanpied en Bramlage onderzoek waarin ze aantoonden dat vruchten koude nodig hadden om het risico op schilbruin (superficial scald) in de bewaring te beperken.  Op basis van dit onderzoek zijn modellen opgesteld waarmee we nu het risico op schilbruin in een bepaald seizoen kunnen kunnen opvolgen.

In vroege plukjaren moeten we aandacht hebben voor schilbruin (=scald), vooral op appel. Wanneer we vroeg plukken hebben de vruchten immers nog niet veel koude-uren gehad.  In de bijgaande grafiek zie je het aantal opgebouwde koude-uren per jaar. Hoe hoger, hoe beter. Je moet er ook rekening mee houden dat we het ene jaar vroeger plukten dan het andere en dus op een ander moment in de grafiek stopten. We zouden de roze zone moeten passeren om weinig risico op scald te hebben.

Late jaren lopen zowiezo minder risico. 2017 ziet er nu gunstiger uit dan 2011 en 2014, ook twee vroege jaren, maar toen was het aantal koude-uren lager.

Later plukken is voor de meeste rassen niet de oplossing, want dan krijg je andere problemen, zoals zacht en inwendig bruin. In scaldgevoelige jaren moet je extra snel zuurstof naar beneden brengen in ULO (voor de rassen waar dit kan zoals Jonagold, Golden, ..) de lage zuurstof goed controleren en eventueel Smartfresh toepassen.