TEMPERATUURSOMMEN

Om na te gaan hoe het verband is tussen de temperatuur en de ontwikkeling van de natuur in het voorjaar kan gebruik gemaakt worden van de temperatuursom. Afhankelijk van het fenomeen dat gevolgd wordt, gebruiken we een andere grenswaarde vanwaar we beginnen te tellen. Een temperatuursom vanaf 10°C rekent bv. enkel alle daggemiddelden boven 10 mee.
Soms worden ook koude-uren berekend bv. om het risico op schilbruin bij appel te berekenen.

SCALD (SCHILBRUIN-) MODEL APPEL: 2020

Reeds begin jaren 90 publiceerden Blanpied en Bramlage onderzoek waarin ze aantoonden dat vruchten koude nodig hadden om het risico op schilbruin (superficial scald) in de bewaring te beperken.  Op basis van dit onderzoek zijn modellen opgesteld waarmee we nu het risico op schilbruin in een bepaald seizoen kunnen kunnen opvolgen.

In vroege plukjaren moeten we aandacht hebben voor schilbruin (=scald), vooral op appel. Wanneer we vroeg plukken hebben de vruchten immers nog niet veel koude-uren gehad.  In de bijgaande grafiek zie je het aantal opgebouwde koude-uren per jaar. Hoe hoger, hoe beter. Je moet er ook rekening mee houden dat we het ene jaar vroeger plukten dan het andere en dus op een ander moment in de grafiek stopten.

Late jaren lopen zowiezo minder risico. 2020 ziet er wat betreft schilbruinrisico niet gunstig uit.

Later plukken is voor de meeste rassen niet de oplossing, want dan krijg je andere problemen, zoals zacht en inwendig bruin. In scaldgevoelige jaren moet je extra snel zuurstof naar beneden brengen in ULO (voor de rassen waar dit kan zoals Jonagold, Golden, ..) de lage zuurstof goed controleren en eventueel 1-MCP toepassen.

GROEIGRAADDAGEN KANZI 2020

In een uitgebreid onderzoek voor Pink Lady is aangetoond dat de vruchten die te weinig Groeigraaddagen (GGD’s) hadden meer gevoelig waren voor Lagetemperatuurbederf.  Dezelfde rekensom hebben we nu al een tiental jaar gevolgd voor Kanzi.

We kunnen uit de analyses besluiten dat in jaren dat Kanzi-vruchten bij de oogst 950 à 1000 GGD’s bereiken er weinig risico is op LTB in de bewaring mits correct bewaard.

Tot nu toe is 2020 een gemiddeld tot warm jaar met een bovengemiddeld aantal GGD’s: zie de groene stippellijn in de grafiek.  We berekenen dit al 15 jaren, sinds 2004 en zien dat 2020 de tweede hoogste GGD haalt op dit moment, nl. 1050 op 15 september.  Het risico op LTB is dit jaar zeer beperkt! Dit ziet er zeer gunstig uit.

2018 was nog warmer zoals je kan zien in de grafiek.

KOUDE-UREN AARDBEIPLANTEN 2020

Vanaf medio oktober zal hier de koude-ruren voor de aardbeiplanten worden gerapporteerd.