PLUKDATA APPEL EN PEER

Elk jaar bepaalt VCBT de landelijke plukdata voor appel en peer. We starten hiervoor met metingen vanaf begin augustus. Daarnaast doen we ook de metingen die aan de basis liggen van de startdata voor het nieuwe seizoen van de vroege rassen: die data vind je onder de rubriek “startdatum zomerrassen”. Deze metingen vallen onder de ISO 17025 norm.
Tenslotte doen we ook plukdata op perceelsniveau.

STARTDATA PRIMEURFRUIT APPEL EN PEER

Elk jaar adviseert VCBT het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) omtrent de startdatum van de zomerappelen en -peren.  Het FAVV kijkt erop toe dat men geen te onrijpe vruchten in de markt zet.  Hieronder vindt men de adviezen die VCBT doorgeeft aan FAVV.

Data nog niet beschikbaar.

Eerste datum: Delbard Estivale, wellicht midden juli 2019 beschikbaar

Grenswaarden voor primeurfruit

PLUKDATA LANGE BEWARING APPEL EN PEER

De plukdata die hier zijn weergegeven in deze tabel, zijn deze voor lange bewaring én voor vruchten die geschikt zijn voor bewaring, dus niet voor afwijkende kwaliteiten.

Voor Conference geldt: elke dag later geplukt dan het plukvenster = 3 weken minder lang bewaren.

Voorlopig is enkel nog een zeer voorzichtige prognose beschikbaar voor Conference, die je een idee geeft van vroegheid/laatheid van het seizoen.  Meer precieze data volgen binnen enkele weken als VCBT meer nauwkeurige metingen heeft gedaan.  Met deze voorlopige prognose kan u alvast wel een idee krijgen om plukkers te plannen.  Laatste update: 10/7/2019

VCBT_NB_augustus pluk2017

Cultivar

PLUKDATA voor lange bewaring 2019

Conference

vanaf 23 augustus

Doyenné

....

Durondeau

....

 

 

Belgica

....

Boskoop

....

Braeburn

....

Elstar

....

Gala

....

Golden

....

Greenstar

Jonagold + mutanten

....

Kanzi ®

....

Pinova