Alles wijst in de richting van een ‘normale’ plukdatum, iets wat al van 2016 geleden is. De hardheid van de vruchten is nog erg hoog, maar zakt nu wekelijks wel sterk.  De opgelostestofgehalte (suiker) is nog bijzonder laag: vandaag hebben we gemiddeld 8°Brix gemeten voor Conference.  Vorig jaar was dat nu gemiddeld al ongeveer 10!  Hou zeker rekening met een pluk die 2 weken later valt dan vorig jaar.  Dit geldt voor zowat alle rassen.  Jonge percelen, bomen die een slechte dracht hebben, zijn vroeger rijp dan gemiddeld.