BEWAARTECHNIEK

Op het gebied van bewaring werkt VCBT aan tal van technieken en thema’s. Dynamische gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring is een belangrijk thema. Energieverbruik door koeling en bewaring is een ander belangrijk onderzoeksitem. Daarnaast zoeken we continu naar geschikte en betere inkoelwijzen voor kwetsbare producten of speciale toepassingen.

 

ENERGIEZUINIGE KOELING

VCBT en MeBioS KU Leuven stapten twee jaar geleden samen in een project “Energiezuinige koeling van groenten en fruit”. Doel van het project is na te gaan hoe telers met bestaande en nieuwe technologie energie kunnen besparen en waar de grootste winsten liggen zonder in te boeten aan bewaarkwaliteit. Met ventilatie-aanpassing kan onder meer bespaard worden.  Hier kijken we nu naar volgende maatregelen:

  • Temperatuurverhoging
  • Smartfreshtoepassing
  • Het aanbrengen van flappen of spoilers
  • Toepassing van compartimentering

Lees meer.

DYNAMISCH GECONTROLEERDE ATMOSFEER (DCA)

Praktische richtlijnen voor dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring van hardfruit (DCA)

De doelstelling van dit landbouwtraject is het aanreiken van richtlijnen aan telers en telersorganisaties voor de praktische uitrol van DCA technieken. Het project richt zich op appel en peer van verschillende cultivars. De aanpak van dit project is erop gericht te bepalen aan welke voorwaarden de infrastructuur en het fruit moeten voldoen voor lange bewaring met DCA. Door uitgebreide bewaartesten worden richtlijnen bekomen voor de praktische implementatie van DCA bij telers en veilingen. De opgestelde richtlijnen kunnen de telers en coöperatieven gebruiken bij de selectie van een geschikt DCA systeem. Lees meer.

METING VLUCHTIGE STOFFEN IN KOELCEL ALS WAAKHOND TIJDENS BEWARING

Real-time “interactive storage” quality control in fresh agro products (QCAP)

Dit project heeft tot doelstelling een robuust maar gevoelig meetsysteem  te ontwikkelen om vluchtige stoffen die groenten of fruit vrijgeven tijdens bewaring te meten.  Naar gelang de concentratie en de welke moleculen worden vrijgegeven krijgen we informatie over het bewaarproces en/of de kwaliteit van het bewaarde product en kan er een gepaste actie of beslissing genomen worden aangaande het aanpassen of stopzetten van de bewaring.

Dit project is een Europees project dat uitgevoerd wordt in het kader van Interreg voor de regio North-West Europe. VCBT zal zich vooral toespitsen op het ontwikkelen en uittesten van de methode voor Conference peer. Andere partners in het project werken aan toepassingen voor aardappel, appel en blauwe bes of werken aan de meer technische aspecten van het meetsysteem zelf.

Project website.